Rondleidingen

Strikt genomen hebben opendeurdagen iets kunstmatig: je ziet de school in werking, alles is voorbereid om ouders te ontvangen. De activiteiten geven dikwijls geen volledig beeld van wat er in de school leeft.

Anderzijds hebben opendeurdagen het voordeel dat het een moment is waarop je je lang op voorhand kan vrijmaken, waarop je samen met je kind op bezoek gaat naar een nieuwe school voor je kind.

Om die redenen organiseren we zowel een opendeurdag, instapdagen en schoolbezoeken bij de inschrijving.

Instapdagen

Op het einde van de grote vakantie organiseren we voor alle kinderen die nieuw instappen ( kleuter- en lagere school) een onthaalmoment. Je kind weet bij welke juf het zit, en je krijgt antwoord op je praktische vragen.

De jongste kleuters kunnen ten vroegste instappen op de eerste instapdag nadat ze 2 jaar en 6 maanden geworden zijn. We organiseren tijdens de week daar voorafgaand ook een onthaalmoment.

Alle ouders van nieuw ingeschreven kinderen worden steeds via mail verwittigd wanneer het onthaalmoment doorgaat.

Schoolbezoeken bij de inschrijving

We plannen voor iedere ouder die dat wenst een schoolbezoek, waarop we ruim tijd nemen, en er tijd overblijft voor vragen, ... Neem hiervoor best telefonisch contact op met de school!