Ouderraad

1. Algemeen - info

Beste ouders,

Als u op deze pagina bent, betekent dit dat u meer informatie wil over de ouderraad.

Daar kunnen wij alleen maar blij om zijn.

Welkom! Bekijk onze flyer of lees hieronder verder voor meer info!

Wie zijn wij?

De ouderraad is een vertegenwoordiging van alle ouders op de school. Je kan op elk ogenblik lid worden van de ouderraad. Via onze vergaderingen proberen wij op de hoogte te blijven van wat er leeft in de school en bij de ouders.

Het is traditie in de school dat de ouders en de school goed samenwerken.

Wat doen wij ?

Op onze zeswekelijkse vergaderingen komen de volgende thema's aan bod:

 • nieuws uit de school:

 • initiatieven, nieuwigheden (waar we al of niet advies over kunnen geven): bv. de inrichting van de speelplaats, verkeersveiligheid rondom de school

 • nieuws uit de schoolraad:

 • dit is de overkoepelende vergadering van alle scholen van onze inrichtende macht, nl. Katholieke Basisscholen Schoten

 • overleg over het schoolleven (nooit individuele problemen):

 • bv. stijging prijzen schoolzwemmen, buitenschoolse opvang

 • bespreken van eigen initiatieven en voorstellen (zie verder)

 • opvolging van de werkgroepen (zie verder)

 • varia

Eigen initiatieven

Als ouderraad nemen wij ook zelf initiatieven:

 • financiering van specifieke projecten:

 • fietsjes voor de kleuters, een turnmat, speeltoestel voor de speelplaats,...

 • partner in de organisatie van het schoolfeest

 • versiering school en cadeautje op de eerste schooldag:

 • bv. een potlood voor elk kind, een pennenset voor de leerkrachten

 • organisatie van vorming:

 • op de ouderraad zelf of via infoavonden

 • deelname aan acties:

 • bv. voor verkeersveiligheid : het 10/10 project in Bloemendaal, voor milieuzorg : 'de MOS-ouders' in Elshout

 • handje toesteken bij praktische taken:

 • de zeswekelijkse klusjesdienst, de EHBO dozen nakijken en aanvullen, een loodgieter aanspreken voor de herstelling van een WC-pot, kleine administratieve taken, bladeren rijven, ...

 • organiseren van ontmoetingsactiviteiten:

 • praatcafé, lampionnentocht, quizavond, ...

Interesse ?

Als u geïnteresseerd bent en wil meewerken of gewoon op de hoogte wil blijven van onze activiteiten, aarzel dan niet, er zijn verschillende manieren:

 • actief deelnemen aan onze zeswekelijkse vergaderingen

 • actief deelnemen aan één of meerdere van onze werkgroepen:

 • verkeer (i.v.m. verkeersopvoeding en verkeersveiligheid)

 • evenementen (quiz, schoolfeest, ...)

 • vorming (infoavond, ...)

 • schoolkrant (de ouderraad werkt mee aan de vormgeving van de schoolkrant)

 • speelplaatsverfraaiing

 • klusjesdienst

 • veiligheid schoolgebouwen en materiaal

 • werkgroep Elshout

 • af en toe een handje te helpen bij praktische taken

 • naar onze activiteiten komen : tweedehandsmarkt met kinderspullen, quizavond, ...

 • inschrijven op het verslag van onze vergaderingen en zo op de hoogte blijven van ons doen en laten

 • af en toe een praatje maken met iemand van ons

Als u denkt 'misschien toch wel iets voor mij', probeer het dan gewoon een keer. Samen komen we verder!

Huishoudelijk reglement ouderraad Huishoudelijk reglement (pdf)

2.Contactgegevens

Secretariaat:

Kathy Van Leemputten,

Paalstraat 242 te 2900 Schoten, tel. 0497/81.02.78

e-mail: bloemendaalouderraad@sg-kbs.be of kathy_bloem@hotmail.com,

3.Verslagen van de vergaderingen

Verslagen 2020-2021


Verslagen 2019-2020

Archief

 • Archief Ouderraad

4. Activiteiten

 • Spullenbeurs

 • Quiz